แสดงคำเตือนของลูกน้อย


ลูกน้อยของคุณ: เช่นเดียวกับการรักษาด้วยน้ำตาลการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งเสพติด คุณอาจรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะคุณกำลังอ่านเว็บไซต์… แต่รู้ว่าถ้าลูกน้อยของคุณโตพอที่จะชี้คุณอาจแนะนำกิจกรรมที่เขาจะขอมากกว่านี้

เราเพิ่งเริ่มใช้เกมบน FisherPrice.com เพื่อความบันเทิง คนหนึ่งจินตนาการว่านี่คือสิ่งที่ฉันชอบ อยู่ในส่วนเด็กวัยหัดเดิน ฉันนั่งจูเลียนบนโต๊ะใกล้กับจอภาพและแสดงให้เขาเห็นสัตว์ต่าง ๆ

กิจกรรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ :
ดูรูปภาพของสมาชิกในครอบครัว
ดูภาพเคลื่อนไหวบน nickjr.com
ดาวน์โหลดเพลงเด็กจาก leapfrog.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *